Velkommen til et nytt skoleår!

Fasade skolen

Informasjon om tid og sted for oppmøte første skoledag står i tilbudsbrevet dere har fått tilsendt.