Trenger du nytt prøvebevis?

prøvebevis

Dette gjelder for alle som henvender seg mer enn tre (3) måneder etter at originalt prøvebevis er utsendt. Vi forutsetter at de som har byttet adresse/har oppgitt feil adresse eller av annen grunn ikke har mottatt prøvebeviset henvender seg innen tremånedersfristen.

Ta kontakt på e-post Norskprove.SkullerudVO@ude.oslo.kommune.no hvis du trenger nytt prøvebevis.