Hovedseksjon

Sommerfest for grunnskole og spesialundervisning

En gruppe mennesker i kapper og kjoler som står utenfor

Dette fant sted i forbindelse med GS og spesialundervisnings sommerfest i atriet bak skolen.

Der ble det servert børek, saft og kaker. I tillegg fikk vi flotte taler av elevrådsleder og avdelingsleder, det var allsang av Sommer kommer, både unisont og i kanon, og endatil var det aktiviteter og leker på gresset.

Det var en flott sommerfest!