Hovedseksjon

Skolevalg 2023

Valgfunksjonær

Valgfunksjonærene fra ERO klargjorde alt til skolevalgdagen og veiledet i valglokalet slik at alle som ønsket fikk avlagt sin stemme.

Valgresultatene for skolen vises her:

resultat skolevalg 2023.png

Valg 2023

skolevalg.png

 

skolevalg2.png