Skal du søke norskkurs eller grunnskole?

Avtal tid for å melde deg på norskkurs eller grunnskole i Oslo Voksenopplæring. Fyll ut registreringsskjemaet, så tar Oslo VO Servicesenter kontakt med deg for å avtale en tid du kan komme til Servicesenteret for registrering og inntakssamtale.

Fra 29. april 2019 er tirsdag, onsdag og torsdag reservert for søkere med timeavtale. Fra da kan søkere uten avtale bare komme for å søke kurs mandager («drop-in»). Uten avtale må du regne med litt ventetid.

Les mer her .