Pilotering av et nytt utdanningsløp på grunnskole for voksne innen arbeidsrettet løp skoleåret 2020-21

Deltakere på nap-kurs

Opplæringsløpet er rettet mot deltakere med ambisjoner om å delta i arbeidslivet, og har et språklig nivå opp mot B1 muntlig og A2 skriftlig.

Tilbudet er et samarbeid mellom de lokale NAV-kontorene som deltakerne har tilhørighet til, og skal gi deltakere kompetanse i arbeidslivet, og hjelp til å komme seg ut i arbeid som ikke krever formell kompetanse. Et godt samarbeid mellom NAV og VO er en forutsetning for å nå målet om økt sysselsetting blant voksne innvandrere.

I et arbeidsliv som stiller høye språklige og formelle kompetansekrav er veien lang fram til jobb for deltakerne i grunnskole. Fram til nå har vi en suksesshistorie å dele, en GAP-deltaker fikk fast ansettelse etter noen intensive skoledager på 20 timer i uka i en måned, for deretter tre dager i arbeidspraksis og to dager på skole. Deltakeren gjorde et godt inntrykk på praksisstedet at arbeidsgiver tilbød fast stilling etter kort tid. Dette er det vi jobber mot, - å utvikle et utdanningsløp tilpasset voksne som ikke har planer om å gå hele skoleløpet men mål om å få en mer varig og stabil tilknytning til norsk arbeidsliv.