Naturfagsprosjekt i Ungdomsklassen

Naturfagsprosjekt

Vi har lært om elektrisitet og hvordan en strømkrets fungerer. Vi har lært å bygge egne modellhus, og hvordan passe på at huset er brannsikkert. Vi har også lært om hvilke materialer som skyver og drar elektroner og atomer. Vi har også lært om hvordan koble til strøm, her brukte vi batterier, batteriklips, koblingsklemme, ledninger og lysiode.

Vi fikk fagbrev etter at vi besto fagprøven vår, og en liten overraskelse. Det var gøy å bygge noe på egenhånd og vi er svært stolte av oss selv, fordi vi gjorde vårt beste!