Hovedseksjon

Markering av Pride

Pride

Markeringen skjer ved at skolens fellesarealer fra og med tirsdag 6. september dekoreres med regnbueflagg og plakater med de fire budskapene skolen har valgt:

  • Å elske er en menneskerett
  • Kjærlighet overalt uansett
  • Alle skal få være den de er hos oss
  • Vi tolererer ikke mobbing, vold og diskriminering


Voksenopplæringen har deltakere med ulik bakgrunn, hudfarge, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og funksjonsevne, og vi skal være en inkluderende læringsarena der alle føler trygghet og tilhørighet. Derfor er det viktig for oss å synliggjøre verdiene som er forankret i lovverk, læreplanene og Oslo kommunes oppdrag til voksenopplæringen.


Gjennom denne markeringen er vi også med på å bygge normative barrierer mot hatkriminalitet. Vi vil vise at hatefulle ytringer og handlinger ikke aksepteres, og at grupper som er sårbare overfor hatkriminalitet skal være trygge, akseptert og velkomne ved Oslo VO Skullerud.