Hovedseksjon

Lihkku beivviin!

En person som holder en presentasjon for en gruppe mennesker

På Ellingsrud feiret vi samefolkets dag. Elevrådet hadde organisert en samling hvor vi fikk høre på samisk språk og musikk. En klasse hadde skrevet plakater med tall fra 1-10 på samisk, og vi fikk øve på disse. En annen klasse prøvde seg på joik.

Til slutt hadde vi en kahoot med premier. 

(Lihkku beivviin! betyr "gratulerer med dagen!" på nordsamisk. På sørsamisk heter det Læhkoeh biejjine! og på lulesamisk Vuorbbe biejvijn!)