Leseperioden

Bokhyller på biblioteket

Vi har oppfordret til å bruke biblioteket, klassesett, lettlestbøker og bildebøker. Vi har hatt høytlesning, og hengt opp inspirerende omslag og tekster om bøker rundt på skolen. Deltakerne har pløyd seg gjennom side etter side - noen tyngre og noen lettere.

Selv i denne perioden, hvor en del undervisning går digitalt og vi derfor har færre deltakere tilstede på skolen, har vi opplevd en økt bruk av biblioteket, og utlånet har gått betraktelig opp.

Vi håper nå at denne perioden har inspirert deltakere og lærere slik at de fortsetter det gode arbeidet med lesingen selv om prosjektet er over for denne gang.