Hovedseksjon

Karrierelæringsprosjekt for spor 1

Bakgrunn mønster

Gangen i andre etasje har blitt dekorert med en vårutstilling hvor et mangfold av blomster "Jeg er...", "Jeg kan..." og "Jeg vil..." pryder og inspirerer nå i mai.

Etter omvisning av utstillingen på fredag hadde vi forfriskninger og mingling ute i atriet hvor de skulle snakke sammen på kryss av klassene. Vi øvde på å spørre og svare på spørsmålene: Hvem er du? Hva kan du? Hva vil du?  

Dette var et inkluderende og spennende prosjekt som vi ønsker å videreføre til senere.