Hovedseksjon

Kan smartbriller brukes til digital veiledning i praksis?

en person som holder en kniv mot hodet og en person i bakgrunnen
Veiledning ved hjelp av smartbriller er på ingen måte en erstatning av den fysiske oppfølgingen på arbeidsplassen, men et tillegg til de fysiske besøkene, poengterer Trine. Hun var selv overrasket over hvor artig og nyttig det er å ta i bruk smartbriller. Den digitale veiledningen ved hjelp av smartbriller gjør det lettere å følge opp deltakerne tettere og gjør opplæringen mer fleksibel, forteller Trine. 

Kazia Asim, som går andre året på praksisbrev ernæringskokk, har også gjort seg noen nyttige erfaringer med bruken. Med både en mulig eksamen og praksisbrev som står for tur, er det godt å få ekstra digital oppfølging av både faglæreren og norsklæreren sin, forteller hun. Kazia har læreplass i kantina hos Compass Group i Nydalen. I begynnelsen syntes hun at smartbrillene var uvante og tunge å ha på seg. Men etter hvert ble hun vant til dem og opplevde dem som en god støtte. Gjennom den digitale veiledningen har hun blant annet fått veiledning i enkle kjøkkenteknikker, fått kontrollspørsmål underveis i arbeidet, i tillegg til at hun har fått repetert faguttrykk mens hun har jobbet i kantina. Trine på sin side gjorde noen nyttige observasjoner som hun kan ta med seg inn i klasserommet og bruke til repetisjon i forkant av den avsluttende prøven.  

Hva er smartbriller?  

Enkelt forklart er smartbriller et kamera, en liten skjerm og et modem som er festet til et hodebånd. Kameraet og skjermen er koblet opp mot Teams, noe som gjør det lettvint for læreren å ringe opp smartbrillene slik at deltakeren kan bli med i en videosamtale. På denne måten kan læreren sitte på arbeidsplassen sin og følge med på alt som filmes ved hjelp av smartbrillene på praksisplassen.