Intensivt opplæringstilbud

Deltakere på nap-kurs

Opplæringstilbudet er på 12 timer i uka fordelt på tre eller fire dager. Gruppestørrelsen kan variere fra fire til åtte deltakere i tolærersystem (spesialpedagoger). Det jobbes med læreplanverket God i Norsk, Hei, Basar og ulike nettressurser som er tilpasset til norskprøvene. Bruk av læringsstrategier og verktøy som gir støtte for læring og gjennomføring av oppgaver gjennomsyrer hele opplæringen.

Fra vi startet med intensiv opplæringstilbud har flere bestått norskprøvene. I vinter var det en deltaker som gjennomførte B2 muntlig, og en deltaker i B1 skriftlig. Gratulerer til disse to "stå på"-deltakerne som fikk til et godt resultat, og alle de andre som endelig har oppnådd norsknivåene sine og kan gå videre til neste steg.