GAP - nytt praksisprosjekt på Skullerud

Skullerud VO

GAP er et samarbeid mellom skolen og Nav i bydelene Østensjø og Søndre Nordstrand. Deltakerne i denne klassen får først fire uker med skole hver dag. Vi leser tekster om jobb og arbeidsliv, og snakker mye om hva som er viktig i en arbeidshverdag. I februar skal deltakerne ut i praksis. Målet med prosjektet er at alle skal få jobb etter praksisperioden. 

GAP er laget for deltakere som ønsker å finne en jobb fort, og som ikke vil fortsette med hele grunnskoleløpet. Både deltakere og lærere - og tjenesteutvikler Inger, som hjelper oss - synes det er veldig spennende! Vi håper at vi kan få flere GAP-klasser til høsten.

For mer informasjon kontakt Inger Foss Aaserud, telefon: 23 46 49 00.