Avgangselev bygget modellhus

Shahzod Abdujalilov

Avgangselevene i ungdomsklassen har deltatt i prosjektet Bolig-abc for grunnskole dette skoleåret. Bolig-abc er et samarbeidsprogram mellom skoler, Boligprodusentenes Forening, Husbanken, forskningsinstitusjoner og prosjektet Teknologi i skolen. Programmet skal belyse spørsmål om planlegging av egen bolig og det å bo gjennom ulike praktiske øvinger.

Det startet som et fellesprosjekt i klassen der deltakerne fikk i stand skallet av to hus. Shahzod Abdujalilov ønsket å ferdigstille det klassen begynte på og tok med seg et hus hjem. Han lagde tegninger, bygde opp huset innvendig, satte inn vinduer og dør, la gulv, lagde takkonstruksjon som gjorde at taket kunne løftes av, malte huset og innredet noen av rommene. Materialer fant han blant annet i overskuddskontaineren til Ikea.

Huset og tegningene er utstilt i biblioteket fram til sommerferien.