Hovedseksjon

Aktiviteter i vinterferien

Hos Telenor

Vi besøkte Telenor der vi ble veldig godt tatt imot. Etter å ha fått en god lunsj spandert på oss fikk vi presentasjoner om Telenor og Telenor Fornebu eiendommen. Til slutt ble det en fin omvisning av de moderne kontorlokalene som fremmer samarbeid og god kommunikasjon.

Vi var også på besøk på Rådhuset, Nasjonalbiblioteket og hos Norad. Deltakerne fikk blant annet se utstilling av fredsprisvinnerne.

I Nasjonalbiblioteket fikk vi omvisning i den permanente utstillingen. Vi så blandt annet Norges eldste bok.

På Nasjonalbiblioteket

nasjonalbiblioteket.png

Hos Telenor

telenor.png