Hovedseksjon

470 eksamensoppmeldinger på Utdanningsløftet

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Lærerne er veldig dedikerte, og de vil at du skal lykkes. De sørger jo for alt og strekker seg langt for oss, sier Ayan (28) som går på eksamensrettet undervisningskurs på Skullerud.  - Når jeg har gått på skole før har det ikke alltid føltes bra, men det gjør det her. Det som er så fint her er at det er elever i alle aldre og livssituasjoner og det skaper et godt miljø. I tillegg ser jeg jo på de eldre deltakerne og tenker at det aldri er for sent og få seg en utdanning, legger hun til med et glimt i øyet.

De eksamensrettede kursene har tett læreroppfølging med kveldskurs og leksehjelp som en del av tilbudet. Alle deltakere som går Utdanningsløftet på Skullerud blir også kartlagt ved  for å påse at de får oppfylt de rettighetene de har krav på.

470 forskjellige eksamensoppmeldinger vitner om en stor pågang og at tilbudet med eksamensrettede kurs eller kun en oppmelding er populært blant alle som ønsker å oppnå studiekompetanse, sier avdelingsleder ved Utdanningsløftet på Skullerud Voksenopplæring, Erik Borchgrevink.

Utdanningsløftet var et av regjeringens tiltak for håndtering av permitterte og ledige etter covid 19-krisen våren 2020, slik at flere personer kunne få utdanning og kompetanseheving. Fylkeskommunene fordelte midlene fra Stortinget for at flere skulle fullføre videregående opplæring eller få fagbrev på jobb for de som hadde noe praksis. Deltakerne som går på Skullerud Voksenopplæring får gratis undervisningskurs i fellesfagene med gratis oppmelding til privatisteksamen.