Hovedseksjon

Styrking av leseferdigheter

Ordsky om lesing

Deltakernes leseferdigheter har stor betydning for progresjonen både for deltakere på norskkurs, i grunnskole, spesialundervisning og videregående opplæring.

For å bedre deltakernes leseferdigheter bruker Oslo VO Skullerud digitale ressurser som Aski Raski og verktøy på iPad i undervisningen, lærerne jobber aktivt med lesestrategier og vil bl.a benytte Stenbråtenmetoden for de som profiterer på dette. I tillegg har senteret et årlig leseprosjekt, der vi vektlegger både leseferdigheter og leseglede.

Leseprosjektet involverer hele senteret. Det er en felles innsats blant lærere, deltakere og ledelsen for å fremme forskningsbasert metodebruk som støtter opp om deltakernes progresjon. I prosjektperioden er det blant annet forfatterbesøk, felleslesing, egen lesing og høytlesing, erfaringsdeling og fokusområder på pedagogiske opplæringsmetoder og læringsstrategier.

Arbeid med digitale ferdigheter henger sammen med ferdigheter i lesing. Nettbasert leseopplæring som Aski Raski gir intensiv lesetrening i form av mengdetrening og systemforståelse. Det gir også gode muligheter til å kartlegge progresjon og ferdigheter.

Systematisk bruk av iPad i undervisningen, med nøye utvalgte apper, fungerer godt for deltakere med langsom progresjon og/eller lite skolebakgrunn. Vi ser at bruk av iPad gir større mulighet til å gi leseopplæring tilpasset den enkelte deltakers nivå og progresjon.

Skoleåret 2018/19 går vi i gang med opplæring etter Stenbråtenmetoden i grupper/klasser. Stenbråtenmetoden gir en systematisk og helhetlig opplæring i begynneropplæringen i lesing. Metoden fokuserer både på leseflyt og leseforståelse.