Hovedseksjon

Språkstøtte

Skoleåret 2019/20 gis tilbudet på arabisk og tigrinja til deltakere på spor 1, nybegynnere med lite eller ingen skolegang fra hjemlandet. Det er godt dokumentert i forskning at opplæring med morsmålsstøtte/ språkstøtte gir økt læring og raskere progresjon, spesielt for denne målgruppen.

Vi benytter språkhjelpere i språkstøtteundervisningen. Språkhjelpere er deltakere fra klasser på spor 2 eller deltakere på grunnskole. Språkhjelpere må først gjennom et kursopplegg her på skolen. Kurset gir en innføring i viktige pedagogiske prinsipper i norsk skole, kjennskap til metoder vi bruker i den første lese- og skriveopplæringen, bevisstgjøring av forskjellige læringsstrategier og utvikling av egne språkferdigheter. Etter fullført opplæring får de praksis som språkhjelpere i språkhomogene grupper. Noen av språkhjelperne har i tillegg også praksis i ordinære klasser.

Metoden gir språkhjelperne verdifull arbeidserfaring som de kan ta med seg videre inn i sin yrkeskarriere. De får i tillegg en attest til bruk på CV. Språkstøttet opplæring gir dermed gevinst både for de som mottar støtte og de som gir den.

Tilbud dette skoleåret:

  • tigrinja mandager kl 12.30-14.00
  • arabisk tirsdager kl 12.30-14.00.

I tillegg har flere klasser språkhjelpere som ekstraressurs i ordinære klasser.

Språkstøttet opplæring ved Oslo VO Skullerud ledes av norsklærerne Lotte Stensrud og Unni Skadberg Isaksen.

Les mer om prosjektet her.