Morsmålsstøttet opplæring

Dette skoleåret gis tilbudet på arabisk og somali til deltakere på spor 1, nybegynnere med lite eller ingen skolegang fra hjemlandet. Det er godt dokumentert i forskning at opplæring med morsmålsstøtte gir økt læring og raskere progresjon, spesielt for denne målgruppen.

Språkhjelperne er deltakere fra klasser på spor 2 eller deltakere på grunnskole. Språkhjelperne kurses her på skolen. Kurset gir en innføring i viktige pedagogiske prinsipper i norsk skole, kjennskap til metoder vi bruker i den første lese- og skriveopplæringen, bevisstgjøring av forskjellige læringsstrategier og utvikling av egne språkferdigheter. Etter fullført opplæring får de praksis som språkhjelpere i språkhomogene grupper. Noen av språkhjelperne har i tillegg også praksis i ordinære klasser.

Metoden gir språkhjelperne verdifull arbeidserfaring som de kan ta med seg videre inn i sin yrkeskarriere. De får i tillegg en attest til bruk på CV. Morsmålstøttet opplæring gir dermed gevinst både for de som mottar støtte og de som gir den.

Dette skoleåret gis morsmålstøtte på somali mandager og arabisk tirsdager fra 12.30-15.00. I tillegg har flere klasser språkhjelpere som ekstraressurs i ordinære klasser.

Morsmålsprosjektet ved Oslo VO Skullerud ledes av norsklærerne Lotte Stensrud og Unni Skadberg Isaksen.