Hovedseksjon

Digitale ferdigheter

Digital undervisning

Deltakerne ved Oslo VO Skullerud får muligheten til å bruke PC eller iPad for å nå sine læringsmål. Digitale verktøy brukes i arbeidet med grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter.

Innenfor de ulike fagene velger lærerteamene tilpasset programvare som bidrar til motivasjon og læringsglede, mestringsfølelse og rask progresjon. For enkelte deltakergrupper arbeides det også med programmer og nettressurser tilpasset for å øke selvstendighet og livsmestring.