Hovedseksjon

Digitale ferdigheter

Digital undervisning

Vi fokuserer både på arbeid med kompetansebygging i personalet og utvikling av innhold i og organisering av opplæringstilbudene (se strategisk plan for mer informasjon).

Deltakerne ved Oslo VO Skullerud får muligheten til å bruke PC eller iPad for å nå sine læringsmål. Digitale verktøy brukes i arbeidet med grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter.

Innenfor de ulike fagene velger lærerteamene tilpasset programvare som bidrar til motivasjon og læringsglede, mestringsfølelse og rask progresjon. For enkelte deltakergrupper arbeides det også med programmer og nettressurser tilpasset for å øke selvstendighet og livsmestring.

Oslo VO Skullerud tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets veileder https://www.iktplan.no/ og fokuserer på: 

Å bruke og navigere på digitale ressurser som f.eks en iPad, PC, digitale kart, innlogging, e-post og ulike nettsider. 

Å finne informasjon fra digitale kilder (f.eks tekst, bilde, video) og utøve kildekritikk. 

Å bruke digitale ressurser for å kommunisere og samhandle, f.eks ved å gjennomføre læringsarbeid ved å samskrive og dele. 

Å utøve digital dømmekraft ved bl.a å følge regler for personvern og vise hensyn til andre på nett.