Morsmålsstøttet opplæring

Vi vil til høsten gi morsmålsstøtte på arabisk og somali der deltakere fra våre introklasser på spor 2 er språkhjelpere. De vil da etter endt opplæring til høsten kunne tilby støtte til deltakere på spor 1 som er nybegynnere eller har lite eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet.


Det er dokumentert i forskning at denne type opplæring gir økt læring og raskere progresjon for deltakere med mangelfulle læringsstrategier. Denne metoden gir dessuten språkhjelperne verdifull arbeidserfaring som de kan ha med seg videre inn i sin yrkeskarriere. Dette gir altså gevinst både for de som mottar morsmålsstøtte og for de som gir den.


Mer informasjon om tid og sted for dette tilbudet legges fortløpende ut på våre nettsider når detaljene rundt høstens kursaktivitet er bestemt.


Morsmålsprosjektet på Oslo Vo Skullerud ledes av lærer Unni Skadberg Isaksen