Hovedseksjon

Informasjonsmøter om videregående opplæring for voksne i Oslo

I januar 2023 inviterer vi til en rekke digitale infomøter for deg som vil søke videregående.

Mer info og påmelding her!

Velkommen til Oslo VO Servicesenter

Time for å søke norskkurs eller grunnskole kan du bestille her.
Time for karriereveiledning/rådgivning kan du bestille her.
Søknadsskjema til videregående for voksne finner du her. 
Drop-in (uten avtale) på Servicesenteret: mandager 12-18. 
Har du spørsmål, kan du ringe oss på telefon 23 47 00 00 eller sende en-epost til postmottak@osloskolen.no med "Oslo VO Servicesenter" i emnefeltet.

For og om ukrainere
Ukrainere som får kollektiv beskyttelse har rett til gratis norskkurs i ett år fra kurset starter, og rett til å delta i introduksjonsprogram. Deltagere i introduksjonsprogram får en type "lønn", introduksjonsstønad. (Ukrainere har ikke plikt til opplæring/program.)
Mer om reglene for norskkurs for ukrainere finner du i integreringsloven, som er oppdatert 16.06.2022. Se kapittel 6A: Midlertidige regler for personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34.
Mer om kollektiv beskyttelse i utlendingsloven finner du her

Ukrainere som skal bo i Oslo skal først ta kontakt med bydelen der de bor for å finne ut om de har rett til introduksjonsprogram, og om de ønsker å delta i programmet. Introduksjonsprogrammet inkluderer gratis norskkurs hos Oslo Voksenopplæring.
Finn riktig bydel ut fra adresse:  https://www.oslo.kommune.no/bydeler/bydelsvelger/
Mye nyttig informasjon på engelsk og ukrainsk
her hos Oslo kommune.
Mer generell informasjon
om/for flyktninger finner du på UDI og IMDi.

Informasjon om  korona og smittevern
Se f.eks. Folkehelseinstituttet  og på Helse Norge for info på norsk og engelsk.

NORSKKURS OG GRUNNSKOLE for voksne.

Hvis du har spørsmål om norskkurs eller grunnskole, ring 23 47 00 00.

Når du skal søke, kan du velge om du vil ha time på telefon/internett eller om du skal komme til Servicesenteret. Bestill time her.

Drop-in (uten avtale) på Servicesenteret: mandager 12-18. Du må regne med litt ventetid. 

Det er dessverre lange ventelister til grunnskole og det kan ta noen måneder før du får plass.
Les mer om registrering og innsøkning til norskkurs. Les mer om grunnskole

KARRIEREVEILEDNING OG INFO OM VIDEREGÅENDE for voksne

Søknadsfrister:  1. februar (hovedinntak) og 1. oktober.
Søknadsskjema:
Elektronisk søknadsskjema til yrkesfag og fag for studiekompetanse finner du
her.
Elektronisk søknadsskjema til realkompetansevurdering (RKV) finner du her.
Du trenger BankID eller MinID for å søke.
Har du spørsmål om søknaden din? Ring oss på 23 47 00 00.
Les mer om videregående her.
Ønsker du gratis karriereveiledning? Bestill time her.

Drop-in (uten avtale) på Servicesenteret: mandager 12-18.   

Utdanningsløftet tilbyr opplæring for personer med fullført, men ikke bestått videregående opplæring. Les mer om og søk "Utdanningsløftet" her.

Se også webinarer om kompetansekartlegging, CV- og søknadsskriving og om praksiskandidatordningen på karriereoslo.no.

SAMFUNNSKUNNSKAP

Kurs og prøver i samfunnskunnskap og statsborgerprøve.
Påmeldinger til kurs og prøver her. 

Ordinær telefontid: 
Mandag 09-14, tirsdag 10-14, onsdag og torsdag 09-14, fredag 09-12.
Tlf:
22 19 70 90

Les mer om samfunnskunnskap her, om samfunnskunnskapsprøve her og statsborgerprøve her.

Åpningstider på Servicesenteret

Ordinære åpningstider:
Resepsjon

 • Drop-in (uten avtale) på Servicesenteret:  mandager 12-18.
 • Tirsdag-fredag: bare for personer med timeavtale.

Sentralbord

 • Mandag: 9–14
 • Tirsdag: 10–14
 • Onsdag: 9–14
 • Torsdag: 9–14
 • Fredag 9–12


Søke norskkurs eller grunnskole

 • Drop-in (uten avtale) på Servicesenteret: mandager 12-18. 
 • Tirsdag, onsdag, torsdag:  Bare for personer med timeavtale.
  De fleste inntakssamtalene er på telefon.
 • Telefontid: mandag 09-14, tirsdag 10-14, onsdag og torsdag 09-14, fredag 9–12.


Karriereveiledning og søke videregående opplæring

 • Drop-in (uten avtale) på Servicesenteret: mandager 12-18. (Max 20 minutter samtale). 
 • Tirsdag, onsdag, torsdag: Bare for personer med timeavtale.
   De fleste samtalene er på telefon.
 • Telefontid: mandag: 12–14, tirsdag: 12–14, onsdag og torsdag: 9–14, fredag 9–12