Hovedseksjon

Opplæring ved avdeling for hørselshemmede

Avdelingen gir opplæring til voksne døve og tunghørte og personer med kombinert syns – og hørselshemning. Avdelingen har høy kompetanse på opplæring til minoritetsspråklige. Opplæringen gis i hovedsak i grupper, men etter vurdering kan noe gis individuelt.

Fagområder:

  • Norsk med samfunnsfag
  • Norsk for minoritetsspråklige
  • Tegnspråkopplæring
  • Tegn som støtte til tale
  • Matematikk
  • Engelsk

Minoritetsspråklige som mottar opplæring i norsk og samfunnskunnskap/norsk tegnspråk kan dokumentere sin språkkompetanse ved å avlegge avsluttende norskprøve på nivåene A2 eller B1. Dette gjennomføres ved skriftlig norskprøve, avlesningsprøve  og/eller kommunikasjonsprøve i norsk tegnspråk tilsvarende språknivå A2 eller B1.