Hovedseksjon

IKT

Digitale ferdigheter inngår som støttende element også i andre fag som tilbys ved Oslo VO Skullerud.

Målet for faget tilpasses den enkeltes behov for IKT-kompetanse i sin hverdag. Dette kan omfatte:

  • Bruk av PC, smarttelefon og/eller nettbrett
  • Grunnleggende tekstbehandling
  • Nettbank, Digipost og Altinn
  • Epost og sosiale medier
  • Grunnleggende nettvett