Vurdering og eksamen

Fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag, avsluttes med en karakter på videregående nivå 1, og det skrives ut et kompetansebevis. Deltakeren kan bli trukket ut til en muntlig og en skriftlig eksamen på slutten av opplæringsløpet.

Programfaget avsluttes med en praksisbrev-prøve. Deltakeren får et praksisbrev ved bestått prøve.