Om tilbudet

Verktøy for tømrer

Deltakeren velger en yrkesretning og opparbeider seg kompetanse innenfor faget, gjennom undervisning på skole, på verksted og ute i bedrift. Store deler av det toårige løpet vil deltakeren være ute i praksis, med tett oppfølging av faglærer fra skolen og veileder i bedrift.

Praksisbrev gir yrkeskompetanse, som vil være med på å åpne dører på veien mot en jobb eller videre utdanning/fagbrev.