Hvem kan søke?

Søkeren må

  • være på nivå A2 muntlig
  • ha minimum 6 års skolegang fra hjemlandet
  • ha rett til norskopplæring, men andre søkere kan få plass mot kursavgift
  • ha høy motivasjon
  • kunne utføre fysisk arbeid