Fellesfag

Norsk

Matematikk 1 P-Y (praktisk yrkesrettet matematikk)

Samfunnsfag

  • Vi vil ha fokus på grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier
  • Opplæringen tilpasses hver enkelt deltaker.
  • Digitale verktøy vil bli brukt i stor grad for å styrke den digitale kompetansen og for å tilpasse opplæringen.
  • Opplæringen vil være knyttet tett opp til programfaget (yrkesfaget).