Skolelostjenesten

rom

Veiledningstjenesten

Romtiltaket tilbyr veiledning for personer fra den nasjonale minoriteten rom, med det mål å sikre at rom får mulighet til å leve i det norske samfunnet på samme vilkår som resten av befolkningen

  • bistå i roms møte med offentlige instanser og formidle kunnskap om roms kultur og livssituasjon til majoritetssamfunnet
  • bistå med individuell tilrettelegging for opplæring tilpasset den enkeltes livssituasjon

 

Romlostjenesten

  • Romlostjenesten har et team bestående av lærere og skoleassistenter som fungerer som en ekstraressurs for barn og ungdom fra den norske romminoriteten i Osloskolen.
  • Teamet fungerer som en brobygger mellom skolene og familiene.

Formålet er å bidra til økt samarbeid mellom skole og hjem, bedre det faglige ståstedet til hver enkelt elev og sikre en bedre overgang fra barneskole til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående skole.

Avdelingsleder for Romtiltaket: Morten Tandberg - tlf: 948 70 433

Romtiltaket ved Oslo VO Skullerud har et eget nettsted med utfyllende informasjon: https://romtiltaket.no