Praksisbrev

pensler malerfaget

Praksisbrev er et tilbud som kan gi en mulighet for mer varig og stabilt arbeid innenfor et bestemt yrke. Deltakeren velger en yrkesretning og opparbeider seg kompetanse innenfor faget, gjennom undervisning på skole, på verksted og ute i bedrift. Store deler av det toårige løpet vil deltakeren være ute i praksis, med tett oppfølging av faglærer fra skolen og veileder i bedrift.

Praksisbrev gir yrkeskompetanse på videregående nivå, som vil være med på å åpne dører på veien mot en jobb eller videre utdanning/fagbrev.

Januar 2019 startet Skullerud VO to klasser - en klasse innen tømrerfag, og en klasse innen malerfag. August 2019 startet vi en ny klasse innen malerfag og i januar 2020 startet en klasse innen institusjonskokkfaget.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte oss på e-post. (Merk eposten med Praksisbrev Skullerud VO)

Kontaktpersoner ved Skullerud:

 

Åsne Lian Sinnes