Hovedseksjon

Arbeidsrettet grunnskole - GAP

Grunnskoledeltakere

Løpet gir opplæring i norsk, samfunnsfag og matematikk, med stor vekt på å bygge karrierekompetanse og arbeidslivsforståelse.

Vi tilbyr undervisning på nivå 3 (opp til ca. 4. trinn fra LK20) på 20 t/uke og nivå 4 (opp til 7. trinn fra LK20) på 12 t/uke. Undervisningen på nivå 4 er fortrinnsvis i kombinasjon med arbeidspraksis, og det er ønskelig at Nav kan bistå i arbeidet med å finne praksisplasser.