Norsk og renhold

renhold

Språkopplæring og praksisoppfølging gjennom hele kurset gis av en språklærer i samarbeid med en renholdsinstruktør.

Det legges opp til 2 dager med teori og praksis i klasserommet i kombinasjon med 3 dagers arbeidspraksis i en renholdsbedrift.

Kurset egner seg godt for deltakere i introduksjonsprogrammet som ønsker seg raskt ut i jobb.

Vi tar inn nye deltakere fra 25. februar 2019. Ta kontakt dersom du ønsker å delta på kurs eller om du er programrådgiver og mener dette kan være noe for en av dine introduksjonsdeltakere.

Ta kontakt med avdelingsleder Morten Tandberg
Telefon: 948 70 433
E-post: morten.tandberg@ude.oslo.kommune.no