Norsk og renhold

renhold

Det gis språkopplæring og praksisoppfølging av en språklærer i samarbeid med en renholdsinstruktør gjennom hele kurset.
De første 6 ukene er det en periode med intensiv norsk og fagopplæring i klasserommet. Etter de første 6 ukene består kurset av 2 dager med teori og praksis i klasserommet i kombinasjon med 3 dagers arbeidspraksis i en renholdsbedrift.

Kurset egner seg godt for deltakere i Introduksjons- eller Kvalifiseringsprogrammet. Deltakerne bør være på språknivå A1 muntlig ved oppstart.

Ta kontakt dersom du ønsker å delta på kurs eller om du er programrådgiver og mener dette kan være noe for en av dine introduksjons- eller KVP-deltakere.

 
Kontaktperson:
Morten Tandberg
Telefon: 948 70 433
E-post: morten.tandberg@ude.oslo.kommune.no

Brosjyrer