Nivå A1/A2

Å være på et A1-nivå betyr at du kan lese og forstå kjente ord og svært enkle setninger som for eksempel beskjeder og enkle skjema. I daglig tale klarer du å forstå så lenge det snakkes langsomt og tydelig om kjente og nære tema. Du kan stille og svare på enkle spørsmål knyttet til egen person.


Å være på et A2-nivå betyr at du kan lese, forstå og gjengi enkel skriftlig informasjon knyttet til privatliv eller jobb. Du kan svare og stille spørsmål og holde enkle samtaler dersom den du snakker med snakker sakte og om kjente tema.

Her på Skullerud tilbyr vi følgende:

Norskkurs A1-A2

 

Dagkurs:

Timeplan: kl. 08.30-11.50 eller 12.00-15.15 (fra 4-5 ganger pr uke)
For betalingsdeltakere: se informasjon om priser og perioder her

Kveldskurs:

Timeplan: kl. 17.00-20.15 (2 ganger pr uke)
For betalingsdeltakere: se informasjon om priser og perioder her

 

For nærmere informasjon, ta kontakt med Oslo VO Skullerud: 23 46 49 00