Praksisbrev

Verktøy for tømrer

Deltakeren velger en yrkesretning og opparbeider seg kompetanse innenfor faget, gjennom undervisning på skole, på verksted og ute i bedrift. Store deler av det toårige løpet vil deltakeren være ute i praksis, med tett oppfølging av faglærer fra skolen og veileder i bedrift.

Praksisbrev gir yrkeskompetanse, som vil være med på å åpne dører på veien mot en jobb eller videre utdanning/fagbrev.

Fellesfag

I praksisbrev skal deltakeren ha tre fellesfag.

Norsk

Matematikk 1 P-Y (praktisk yrkesrettet matematikk)

Samfunnsfag

  • Vi vil ha fokus på grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier
  • Opplæringen tilpasses hver enkelt deltaker.
  • Digitale verktøy vil bli brukt i stor grad for å styrke den digitale kompetansen og for å tilpasse opplæringen.
  • Opplæringen vil være knyttet tett opp til programfaget (yrkesfaget).

Vurdering og eksamen

Fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag avsluttes med en karakter på videregående nivå 1, og det skrives ut et kompetansebevis. Deltakeren kan bli trukket ut til en muntlig og en skriftlig eksamen på slutten av opplæringsløpet.

Programfaget avsluttes med en praksisbrev-prøve. Deltakeren får et praksisbrev ved bestått prøve.

Hvem kan søke?

Søkeren må

  • være på nivå A2 muntlig
  • ha minimum 6 års skolegang fra hjemlandet
  • ha rett til norskopplæring, men andre søkere kan få plass mot kursavgift
  • ha høy motivasjon
  • kunne utføre fysisk arbeid

Slik søker du

For å søke tar du kontakt med skolen din, kontaktperson i NAV eller Oslo voksenopplæring Skullerud

Kontakt

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte oss på e-post

Send e-post til: postmottak@ude.oslo.kommune.no (merk eposten med Praksisbrev Skullerud)

Kontaktpersoner ved Skullerud:

Katrine Bodin Jensen 

Åsne Lian Sinnes