Praksisbrev

pensler malerfaget

Praksisbrev er et tilbud som kan gi en mulighet for mer varig og stabilt arbeid innenfor et bestemt yrke. Deltakeren velger en yrkesretning og opparbeider seg kompetanse innenfor faget, gjennom undervisning på skole, på verksted og ute i bedrift. Store deler av det toårige løpet vil deltakeren være ute i praksis, med tett oppfølging av faglærer fra skolen og veileder i bedrift.

Praksisbrev gir yrkeskompetanse på videregående nivå, som vil være med på å åpne dører på veien mot en jobb eller videre utdanning/fagbrev.

Januar 2019 startet Skullerud VO to klasser - en klasse innen tømrerfag, og en klasse innen malerfag. August 2019 startet vi en ny klasse innen malerfag og i januar 2020 startet en klasse innen institusjonskokkfaget.

Innhold

Programfag (yrkesfag)

Opplæringen bygger på lokal læreplan som består av et utvalg kompetansemål fra de ordinære læreplanene på VG1, VG2 og VG3 innenfor faget.

Fellesfag

For å bestå praksisbrevordningen må deltakerne også gjennomføre og bestå tre fellesfag på videregående nivå 1:

 • Norsk
 • Matematikk 1 P-Y (praktisk yrkesrettet matematikk)
 • Samfunnsfag

Undervisningen har fokus på

 • Grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier.
 • Tilpasset opplæring for hver enkelt deltaker.
 • Bruk av digitale verktøy for å styrke den digitale kompetansen og for å tilpasse opplæringen.
 • Tett samarbeid mellom lærere i fellesfag og programfag for å i størst mulig grad knytte fellesfag opp mot yrkesfag.
 • Mye praksis innenfor programfaget.

Vurdering og eksamen

Fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag avsluttes med en karakter på videregående nivå 1, og det skrives ut et kompetansebevis. Deltakeren kan bli trukket ut til en muntlig og/eller en skriftlig eksamen på slutten av opplæringsløpet.

Programfaget avsluttes med en praksisbrev-prøve. Deltakeren får et praksisbrev ved bestått prøve.

Hvem kan søke?

For å søke praksisbrev må deltakeren være kvalifisert. Alle kvalifiserte søkere innkalles til en kartlegging hvor søkeren blir vurdert etter følgende kriterier:

 • Minimum A2 muntlig
 • Minimum 6 års skolegang fra hjemlandet/andre land
 • Rett til gratis norskopplæring. Andre kan også få plass mot kursavgift.
 • Høy motivasjon
 • Evne til å kunne utføre fysisk arbeid
 • Lite fravær fra tidligere skoleløp

Praksisbrev er et tilbud som gis i tett samarbeid med deltaker, skole, bedrift og NAV. Det er viktig at NAV dekker livsopphold for deltakere i hele toårsperioden.

Slik søker du

For informasjon om når og hvordan du kan søke tar du kontakt med skolen din, kontaktperson i NAV eller Oslo voksenopplæring Skullerud.

For øyeblikket er det ikke mulig å søke praksisbrev. Ny informasjon vil bli gitt når vi starter rekruttering til nytt kurs.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte oss på e-post.

Send e-post til: postmottak@ude.oslo.kommune.no (merk eposten med Praksisbrev Skullerud VO)

Kontaktpersoner ved Skullerud:

Katrine Bodin Jensen 

Åsne Lian Sinnes