Hovedseksjon

Prosjekter

Ledelse
Prosjektleder Utdanningsløftet og yrkesfaglig rekvalifisering Ingrid Walbye
Prosjektleder Praksisbrev Morten Tandberg
Prosjektleder Kompetansejobber Anita Torsøe
Ansatte
Koordinator Kurs i bedrift Kristian Forselv
Koordinator Praksisbrev Nadja Ludvigsson
Prosjektkoordinator UDL Wanja Strand
Prosjektmedarbeider UDL Inger Anne Hovland