Driftsstyret

Driftsstyret har følgende ansvar:

  • å vedta skolens budsjett
  • å vedta skolens strategiske plan
  • at skolene driver skolebasert vurdering
  • å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet

Driftsstyret pålegges å videredelegere myndighet til rektor i

  • konkrete personal – og elevsaker,
  • økonomifullmakter som sikrer den daglige driften av skolen
  • å sikre den daglige pedagogiske driften av skolen

Driftsstyrets medlemmer har taushetsplikt

 

Driftsstyret består av:

 

Eksterne medlemmer:

Berte Eidsvåg Eldevik

Afshan Rafiq

Ellen Trulssen

Kirsti Søyland (vara)

Ann Kristin Tveøy (vara)

Bjørg Sellevoll (vara)

 

Ansatterepresentanter:

Marita Nodland

Elizabeth H. Glad

Per Saltnes (vara)

Maiken Hansen (vara)

 

Elevrepresentanter:

Anna Claudia

Michael Torjussen

Marta Evensen (vara)

Ingvild Danielsen (vara)