Life, all in

Lai prosjekt logo

Life, all in: Connecting formal and informal learning to enhance social inclusion.

(På norsk: Life, all in: å styrke sosial inkludering gjennom å knytte formell og uformell læring tettere sammen)

Prosjektet startet 01.03.15 og skal avsluttes 31.12.16, og har følgende samarbeidspartnere:

CVO Antwerpen i Belgia, som leder prosjektet, Oslo VO Skullerud og

voksenopplæringsinstitusjoner i Italia, Makedonia og Finland

 

Prosjektet har som hovedfokus:

  • Hvordan kan formell læring (voksenopplæringstiltak - spesielt andrespråksopplæring i denne sammenhengen), knyttes tettere sammen med uformelle læringsarenaer (nærmiljø, ideelle- og frivillighetsorganisasjoner mm), og ikke-formell læring (opplæring og kollegalæring på arbeidsplassen, arbeidstiltakskurs, kurs i fritida og arbeidstida, mm), slik at arbeidet med det språklige kan bidra til å styrke individets følelse av ekte medborgerskap (citizenship) og sosial inkludering (social inclusion)
  • Hvordan kan man hjelpe kursdeltakerne med å komme seg inn på uformelle arenaer hvor de får brukt og utviklet sine språkkunnskaper
  • Hvordan kan opplæringstilbydere initiere denne kontakten, og følge opp kontakten mellom voksne som lærer andrespråk
  • Utvikle en verktøykasse (toolkit) som måler hva slags utbytte den enkelte deltaker i andrespråksopplæringen faktisk har av å delta i uformelle og ikke-formelle læringsarenaer, for så å gjennomføre pilotering i prosjektets deltakerland

Følg gjerne prosjektet på Facebook eller Twitter, og les mer om prosjekt og deltakere på nettsiden