ICT in Daily Life and E-Learning in Adult Education

ict prosjektlogo

Prosjektet retter seg mot utsatte og spesielt sårbare grupper som har behov for utvidet IKT-kunnskap. Elever som trenger kunnskap for å kunne ta i bruk og nyttiggjøre seg den nye digitale hverdagen

 

Vi skal blant annet arbeide med: epost, sosiale medier, Skype, bildebehandling, smarttelefoner, e-læring med moduler innen IKT


Varighet: 2 år, 2014-2016

Prosjektansvarlig: Elisabeth Elle Eikeri

 

Følg gjerne prosjektet på Facebook eller les mer på nettsidene