Velkommen tilbake

Vinterbilde

Første skoledag etter ferien er 3. januar 2019.

Går du ikke på norskkurs, men ønsker å starte, kan du kontakte Oslo voksenopplæring Servicesenter for mer informasjon!