Prosjektbesøk

Hipen prosjekt

Besøket er et utvekslingsbesøk fra institusjoner i Frankrike, Slovakia og Slovenia som jobber med døve og tunghørte.


Formålet er å se på hvordan man jobber i de ulike landene med å gjøre døve og hørselhemmede best mulig rustet for arbeidslivet, gjøre overgangen fra skole og utdanning best mulig, og hva slags tilbud som finnes i de ulike landene for unge voksne som skal ut i arbeid og beholde det.

Les mer om prosjektet og nettverket på nettsiden