Fridager i mai

Solsikker

Det er ingen undervisning hos oss disse dagene. 

Resten av mai er følgende dager fri:

Torsdag 17. mai - Grunnlovsdagen

Mandag 21. mai - 2. pinsedag

 

Fredag 18. mai er det ordinær undervisning