Ønsker du å starte på norskkurs i august?

Skrivebok og penn

Hvis du har gått på norskkurs i Oslo Voksenopplæring i skoleåret 2018/19 må du ringe til skolen på tlf 23 46 49 00. Har du mottatt nytt tilbudsbrev for skoleåret 2019/20 trenger du ikke å ringe skolen, men møte opp første skoledag.

Har du ikke vært deltaker på norskurs i Oslo Voksenopplæring det siste skoleåret må du søke norskopplæring på Oslo Voksenopplæring Servicesenter.

Du må bestille time for samtale på Servicesenteret. Se Servicesenteret for informasjon om hvordan du bestiller time.