Nytt postmottak

Brev

Vi ber om at dere som sender e-post til postmottak@ude.oslo.kommune.no legger inn hvilken skole det gjelder i emnefeltet.

Vi gjør samtidig oppmerksomme på at en del post fra oss vil komme som digipost i fremtiden. Les mer om Digipost her: https://www.digipost.no/