Nye kurs med Praksisbrev for voksne høsten 2019

Praksisbrev

Høsten 2019 starter vi opplæring innenfor

Malerfaget - oppstart august 2019

Les mer om hva malerfaget er.

 

Anleggsgartner – planlagt oppstart september 2019

Les mer om hva anleggsgartner er.

 

Om tilbudet:

  • Praktisk og teoretisk opplæring som gir formell kompetanse
  • Yrkesrettet opplæring i klasserom, verksted og bedrift
  • Fellesfagene norsk, samfunnsfag og matematikk
  • Tett oppfølging i praksisperioden
  • Yrkeskompetanse som kan åpne dører mot en jobb eller videre utdanning/fagbrev.

 

Krav til søkere:

  • Muntlig norsk nivå A2 eller høyrere
  • Minimum seks år skolebakgrunn fra hjemlandet
  • Høy motivasjon
  • Høy tilstedeværelse

 

Deltakere i introduksjonsprogrammet, kvalifiseringsprogrammet og andre tiltak som retter seg mot arbeid vil passe godt inn i dette løpet, men det er selvsagt åpent for andre utenfor tiltak å søke.

 

For mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om tilbudet, eller hvordan du søker, ta kontakt med

Oslo Voksenopplæring Skullerud

Olaf Helsets vei 5

Telefon sentralbord: 23 46 49 00

 

Kontaktpersoner

Åsne Lian Sinnes: asne.lian.sinnes@ude.oslo.kommune.no

Katrine Bodin Jensen: katrine.bodin.jensen@ude.oslo.kommune.no