Ny e-post og postadresse

Digitale norskprøver

Fra og med 25. september får postmottaket ved Oslo voksenopplæring Skullerud ny e-postadresse og ny postadresse:

 

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

 

Postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten
Oslo voksenopplæring Skullerud
Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo

 

Hvis du skal kontakte Oslo voksenopplæring Skullerud per e-post eller per post, må du benytte de nye adressene. Besøksadressen vil være som før.