Norsk- og fagopplæring spisset mot renholdsyrket

renhold

Oslo voksenopplæring Skullerud tilbyr dette skoleåret norskopplæring i kombinasjon med fagopplæring spisset mot renholdsyrket. Målet for deltakeren vil være å bli bedre faglig og språklig kvalifisert for å jobbe innen renhold. I tillegg til å gi ordinært lønnet arbeid er målet at deltakerne skal få en bedre forutsetning for å kunne ta fagbrevet til renholdsoperatøryrket når man har kommet ut i ordinær jobb.

Kurset startet 19. august og går over et skoleår. Etter noen uker med intensiv norsk- og fagopplæring vil deltakerne få tildelt en praksisplass 3 dager pr. uke. De to dagene det ikke er praksis vil deltakerne ha norsk og fagopplæring i klasserommet.

Kurset består av 3 praksisperioder der den første 3 måneders perioden vil være tilknyttet våre faste samarbeidsbedrifter som har god erfaring og gode forutsetninger for å ta imot våre praksiskandidater og gi dem best mulig oppfølging og opplæring. I vårsemesteret pensler vi praktikantene inn i rengjøringsbedrifter med rekrutteringsbehov.

For å gi deltakerne de beste forutsetningene for å oppleve progresjon, mestre faget og finne seg en jobb etter kurset, har vi følgende tiltak knyttet til kurset:

  • Fast norsklærer og renholdspedagog med lang erfaring innen undervisning på målgruppens kunnskaps- og kompetansenivå
  • Lærer og koordinatorressurs med et etablert kontaktnettverk overfor aktuelle arbeidsgivere, som jobber for å skaffe egnede praksisplasser
  • Norsklærer og faglærer følger deltakerne opp på praksisplassene gjennom praksisperioden.
  • IKT basert opplæring, der hver deltaker får tilgang til hver sin I Pad med språkinnlæringsverktøy som sikrer språktrening også utenom klasseromsundervisningen
  • Deltakerne vil få et praksisbevis for gjennomført opplæring

 

Dersom du er interessert i å delta, eller du er NAV veileder og tenker at dette er et kurs som kan være egnet for en av dine brukere, ta kontakt med:

Morten Tandberg, avdelingsleder Oslo Vo Skullerud-oppdragsavdelingen

E-post:                 morten.tandberg@ude.oslo.kommune.no

Tlf:                         948 70 433