Årets skriveprosjekt

Deltaker skriver

Skriving er et viktig fokusområde for våre deltakerer på alle nivåer. Vi ønsket å lære oss en metode som kunne øke deltakernes ferdigheter innen skriving, og valget falt på Skrivesirkelen.

Dette er en metode som bygger stillaser for deltakernes skriving gjennom fire faser:

  • bygge kunnskap og ta i bruk bakgrunnskunnskap
  • modellere og dekonstruere modelltekster
  • bygge nye tekster i fellesskap, på bakgrunn av modelltekster
  • selvstendig konstruksjon av tekst

 

Skrivesirkelen

 

Vår egen Hege Reinholt, som var ferdig med sin mastergrad i sjangerpedagogikk høsten 2016, har kurset alle lærere i metoden. Etter kursingen tok lærerne med seg metoden inn i klasserommene, og tilpasset det til sine deltakere. 

Våre deltakere har nå fått et nytt verktøy, som kan hjelpe dem i skriveprosesser. Klikk her for å lese Hege Reinholt sin masteroppgave.