Forfatterbesøk - Mahmona Khan

Mahmona Khan

Mahmona fortalte om sin oppvekst i Norge, og om da interessen for foreldrenes bakgrunn og historie ble vekket.

Tilhørerne ble presentert for boken Tilbakeblikk : da pakistanerne kom til Norge, en interessant historie i tekst og bilder.

Forfatteren har også skrevet flere ungdomsbøker fra det norsk-pakistanske miljøet.

I etterkant av besøket har flere valgt å lese mer av Mahmona Khan, og boken Tilbakeblikk skapte engasjement og gode samtaler i flere klasser