Eventyr som tverrfaglig prosjekt

Eventyrvegg

Temaet kan tilpasses alle grupper, på tvers av fag og nivå. Gjennom diskusjon og samtale skal deltakerne samarbeide om løsninger og resultater.


I senterets inngang L henger det en eventyrcollage. Her kan gruppene henge opp sitt bidrag.